4 Ιαν 2017

Προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο / ακρωνύμιο «Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας» - 585η Συν. ΔΣ / 29-7-2016 (Ε-11818), «SMARTCAMP 2014» - 578η Συν. ΔΣ / 6-6-2016 (Ε-11886), «AF3» - Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «EU CISE 2020» - Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» - Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» - Grant Agreement No 653879 (Ε- 11925), «DOGANA» - Grant Agreement No 653618 (E-11938), «Hellennic CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967), «FocusLocus» - Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO» - Grant Agreement No 730098 (Ε-12136), «CU CISE» - Grant Agreement EASME/EMFF/2015/1.2.5/003/SI2.739382 (E-12140), «TRANSURE», «Multisense», «Mission: Economy», «SAINT», «SMARTSKY», «CORSEC», «SHERLOCK», «PASSBORD», «MARSHAL», «TALON», «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ», και «SSH», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για τριάντα τρεις (33) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Στέλλα Οίκουτα στο τηλέφωνο: 210-6503153 ή με την κα Πολυξένη Γιαλιά στο τηλέφωνο: 210-6503161.

Σχετικός σύνδεσμος: demokritos

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...