2 Ιαν 2017

Διαγωνισμοί για νομικούς και βοηθούς στην ΕΕ

Δύο γενικούς διαγωνισμούς διεξάγει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, από τον οποίο θα στελεχώνονται τα όργανα της Ευρωπαϊκής Eνωσης, και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Eως τις 17 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για 116 θέσεις Βοηθών στον τομέα των οικονομικών θεμάτων, όπου αντιστοιχούν 65 θέσεις, και των ανθρωπίνων πόρων, όπου θα προσληφθούν 51 επιτυχόντες. Οι υποψήφιοι οικονομικού τομέα θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διοίκηση επιχειρήσεων, στις εμπορικές σχέσεις, στα οικονομικά επιχειρήσεων, στα οικονομικά, στα χρηματοοικονομικά, στη λογιστική, στον διαχειριστικό έλεγχο ή σε άλλο συναφές αντικείμενο και τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία.


Αντιστοίχως, οι ενδιαφερόμενοι για τον κλάδο των ανθρωπίνων πόρων θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εμπορικών σχέσεων, του δικαίου, της δημόσιας διοίκησης, των ανθρωπίνων πόρων ή άλλου συναφούς αντικειμένου με τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα -και σε επίπεδο εργασίας- την αγγλική ή τη γαλλική αλλά και ακόμα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Στις 12 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον δεύτερο διαγωνισμό της EPSO για 52 γλωσσομαθείς νομικούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητούνται δέκα νομικοί σουηδικής γλώσσας, από εννέα νομικοί μαλτέζικης και ιταλικής γλώσσας, και από οκτώ στην ελληνική, την ισπανική και τη λιθουανική γλώσσα. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες με συγκεκριμένα πτυχία ή διπλώματα αντίστοιχα της Νομικής Σχολής για καθεμία από τις χώρες που ζητά η προκήρυξη.

Η τελική επιλογή των επιτυχόντων καθορίζεται μετά την υποβολή των υποψηφίων σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO. Ακολούθως, εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων ως προς την επιλεξιμότητά τους κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που έχουν επιτύχει, έως ότου ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων φθάσει το όριο που καθορίζεται για κάθε τομέα.
Στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, ο τελικός αριθμός των υπό επιλογή υποψηφίων καλούνται να συμμετάσχουν σε κέντρο αξιολόγησης, όπου εξετάζονται οι ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, αποτελεσματική συνεργασία, εκμάθηση και ανάπτυξη, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, προσαρμοστικότητα και ομαδική εργασία. Ειδικά οι υποψήφιοι νομικοί θα εξεταστούν και σε μετάφραση νομικού κειμένου στην αγγλική γλώσσα.
Αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://jobs.eu-careers.eu.

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...