20 Δεκ 2016

Θέσεις εργασαίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο δέχεται την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΕΜΠ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Α. Γεωργόπουλο και Κ.Α.64/0118. Πιο συγκεκριμένα:

  • 4 άτομα για την παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΕΜΠ με τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Πτυχίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
  • 2 άτομα για το Αποθετήριο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΕΜΠ με τα ακόλουθα προσόντα: ΔΕ Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  • 1 άτομο για το Σύστημα Παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΛΚΕ ΕΜΠ με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
  • 1 άτομο για το Αποθετήριο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΕΛΚΕ ΕΜΠ και για το Σύστημα Παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΛΚΕ ΕΜΠ με Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Περισσότερα εδώ.


Επίσης, δέχεται την υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης ΕΛΚΕ ΕΜΠ», Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη  και Κ.Α.64/0117. Πιο συγκεκριμένα:

  • 1 άτομο για την υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων (σύστημα πληρωμών, σύστημα διασύνδεσης, δικτυακής υποστήριξης και αναβάθμιση λογισμικών και πλατφόρμων ) του ΕΛΚΕ ΕΜΠ με Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
  • 1 άτομο για την υποστήριξη και αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και τον Σχεδιασμό της Ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ΕΜΠ με Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
  • 1 άτομο για την Μορφοποίηση και Εμπλουτισμό της Ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ΕΜΠ που να είναι ΔΕ Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης στη γραφιστική) 

Περισσότερα εδώ.

Τέλος, Δώδεκα (12) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη τεχνοοικονομικών λειτουργιών ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Πτυχίο Λογιστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ΔΕ Απόφοιτος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Διοίκηση Επιχειρήσεων), Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πτυχίο Φιλολογικών Επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...