12 Δεκ 2016

Εμπειρογνώμονες στην ΕΕ

Τρεις μεγάλες προκηρύξεις για την πρόσληψη 235 νέων συνεργατών έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι νέοι διαγωνισμοί έχουν ως εξής:

 1. Εμπειρογνώμονες στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Προκηρύχθηκαν 180 θέσεις στους τομείς: 
 2. Ανάλυση δεδομένων και υπηρεσίες ΤΠ
 3. Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή πληροφορική
 4. Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων (ERP)
 5. Ασφάλεια των ΤΠΕ
 6. Υποδομή ΤΠ, και 
 7. Διαχείριση χαρτοφυλακίων/προγραμμάτων ΤΠ και επιχειρηματική αρχιτεκτονική. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, αλλά και εξαετή εμπειρία στον κλάδο των ΤΠΕ. Επίσης, απαιτείται η γνώση δύο εκ των επισήμων γλωσσών της ΕΕ, από τις οποίες η μία θα είναι η αγγλική ή η γαλλική. Οι επιτυχόντες θα μετοικήσουν στο Λουξεμβούργο ή στις Βρυξέλλες. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Ιανουαρίου 2017 στην ιστοσελίδα http://jobs.eu-careers.eu.


Εθνικοί Εμπειρογνώμονες
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ προκηρύσσει 20 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόσπαση.
Εως τις 16 Δεκεμβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για δύο θέσεις στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και από μία στις Γενικές Διευθύνσεις:

 • Ανταγωνισμού
 • Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων
 • Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Μετανάστευσης
 • Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας
 • Κοινού Κέντρου Ερευνών
 • Κατάργησης της Απάτης και 
 • Ερευνας και Καινοτομίας.


Στις 25 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για δύο θέσεις στην Γ.Δ. Ανθρωπιστικής Βοήθειας και δύο στη Γ.Δ. Απασχόλησης, και από μία στις Γ.Δ. Ανταγωνισμού, Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μετανάστευσης, Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και Εμπορίου. Αιτήσεις υποβάλλονται στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα στην διεύθυνση: admin@rp-grece.be, υπόψη της κ. Στάχταρη.
* Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν δύο από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ
Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...