16 Δεκ 2016

Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.).


Οι θέσεις εργασίας αφορούν:

 • ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(Ειδ. Μηχανικών Η/Υ)
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(Ειδ. Επιστήμης των Υπολογιστών)
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(Ειδ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων)
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Πίνακας Θέσεων εδώ.

Πηγή: asep 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...