10 Δεκ 2016

Αναλυτές-Προγραμματιστές σε Εταιρεία Υπηρεσιών Πληροφορικής

Από την Εταιρεία Υπηρεσιών Πληροφορικής DBS ΑΕ  (Oracle Partner),  η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη Εφαρμογών Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης σε τρέχουσα τεχνολογία των Εργαλείων και της Βάσης Δεδομένων  Oracle, ζητούνται Αναλυτές-Προγραμματιστές Τμημάτων Πληροφορικής Πανεπιστημίων,  για πλήρη απασχόληση σε Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Εφαρμογών σε Περιβάλλον Web (ORACLE FORMS, REPORTS, APEX )


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν

 1. Φιλοδοξίες, δυναμισμό, μεθοδολογία, ικανότητες Σχεδιασμού και υλοποίησης Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής τρέχουσας τεχνολογίας σε περιβάλλον Oracle Database. 
 2. Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων είναι: 
 3. Εμπειρία σε Σχεδίαση και Προγραμματισμό Εφαρμογών σε περιβάλλον Web (JAVA, PL/SQL) 
 4. Ικανότητα Σχεδιασμού και Υλοποίησης  νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής 
 5. Ευχάριστη προσωπικότητα και διάθεση για ομαδική εργασία 
 6. Απόφοιτοι  Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής 
 7. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 8. Ευχέρεια σε Ανάπτυξη, Υποστήριξη Εφαρμογών Οικονομικής & Εμπορικής Διαχείρισης
 9. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 ετών

Επιθυμητά προσόντα είναι:

 • Επιθυμητή εμπειρία στην διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (MySQL – Oracle), καθώς  και εργαλείων ανάπτυξης Εφαρμογών (Forms11g/12c - Reports11g/12c) της ORACLE 
 • Θεωρούνται πρόσθετο πλεονέκτημα οι γνώσεις σε Εφαρμογές Ψηφιοποίησης &  Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Φακέλων-Εγγράφων (DOCUMENT  MANAGEMENT APPLICATIONS)
 • Δυνατότητα ανάπτυξης σε προηγμένης τεχνολογίας Εφαρμογές Επιχειρησιακού Λογισμικού για Intranet-Internet και σε προϊόντα τεχνολογίας ORACLE  (Web Applications Development).


Από την Εταιρεία προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, άριστες συνθήκες απασχόλησης και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης σε Σύγχρονες Βάσεις Δεδομένων και εργαλεία ανάπτυξης ORACLE, MySQL. Επιπλέον προσφέρεται τακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση σε τεχνολογίες Λογισμικού Βάσεων Δεδομένων, και σε προετοιμασία Μελετών για ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail:
general@dbs.gr ή info@dbs.gr (ΚΩΔ: APPDEV).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...