19 Δεκ 2016

16 άτομα στην Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ"

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. "ΕΔΡΑ" ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των προγραμμάτων Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού & Δήμου Ιλίου που εντάσσεται στο Επιχειρησικαό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" και συγκεκριμμένα τις εξής θέσεις:

 • ΔΕ Διοικητικό προσωπικό (2 θέσεις)
 • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό (2 θέσεις)
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (4 θέσεις)
 • ΠΕ Φαρμακοποιός (2 θέσεις)
 • ΔΕ Μάγειρας (2 θέσεις)
 • ΥΕ Βοηθός Μάγειρα (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (2 θέσεις)Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση
 2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας (πρόσφατη)
 3. Ταυτότητα
 4. Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/εκπαίδευσης
 5. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 6. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας
 7. Πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα www.edra-coop.gr και στα δημοτικά καταστήματα των δήμων Δάφνης-Υμηττού και Ιλίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως, ώρες 10:00 - 12:00 στα γραφεία του φορέα από 17 μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2016 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αισχύλου 5
Περιστέρι ΤΚ 12134

Πληροφροίες: τηλ. 210 5913826

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...