19 Νοε 2016

Iατροί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του σε ιατρικές υπηρεσίες (ιατρική εποπτεία και παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής σε εργαζόμενους, αθλητές, αθλούμενους και επισκέπτες των εγκαταστάσεων του Σ.Ε.Φ.) ζητά να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς για τετράωρη (4) πενθήμερη εργασία υπό καθεστώς Έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης και ως ακολούθως:


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Π.Ε. ΙΑΤΡΟΣ, Πτυχίο Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  3. Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
  4. Τίτλος ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.
  5. Πιστοποιητικό Επάρκειας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν πληρωθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

  1. Π.Ε. ΙΑΤΡΟΣ Πτυχίο Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
  3. Βεβαίωση ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
  4. Τίτλος ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.
  5. Άδεια τίτλου ειδικότητας παθολογίας ή καρδιολογίας ή ορθοπεδικής ή γενικής ιατρικής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας επί της Λ. Εθνάρχου Μακαρίου, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 185 47, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τους κυρίους Μακρή Ηλία και Βασιλειάδου Κλεονίκη στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2104893373 και 2104893376.

Περισσότερα εδώ  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...