20 Νοε 2016

Eιδικευμένοι Ιατροί στις Μ.Ε.Θ. & Μ.Ε.Ν.Ν. σε Κρατικά Νοσοκομεία

Το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει 98 θέσεις Ειδικευμένων Ιατρών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας & στις Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Οι ειδικότητες των θέσεων είναι οι παρακάτω:

  • Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Χειρουργικής,
  • Αναισθησιολογίας και Νεφρολογίας για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ,
  • Παιδιατρικής και Χειρουργικής Παίδων για τις θέσεις των Μ.Ε.Θ. Παίδων καθώς και
  • Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας εφόσον οι
  • υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά τη λήψη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 18
  • μηνών σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και
  • Παιδιατρικής για τις θέσεις Μ.Ε.Ν.Ν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης.

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2161208, 213 2161227, 213 2161222

Περισσότερα εδώ.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...