5 Νοε 2016

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του μέτρου «ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση του  Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016.
Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Για την εφαρμογή του μέτρου έχει κατανεμηθεί για την Περιφέρεια Αττικής το ποσό των 5.800.000€.Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 30.11.2016.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, από 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν, το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1, έτους 2016, είναι νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 41 ετών,που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, και είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και στο ΜΑΑΕ.
Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι και νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες.

Για την Αττική οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1., η γεωργική τους εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.

Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ανάλογα με τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης και τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (70%) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Για πληροφορίες:
Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065769
Email: pagona.kalliora@patt.gov.gr andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...