3 Νοε 2016

Προσλήψεις στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα προσλάβει 6 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου:

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» (Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές πεδίο (Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, Εκπαίδευση Ενηλίκων))

Η σχετική προκήρυξη υπάρχει εδώ.

Καταληκτική Ημερομηνία:10/11/2016


Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» (Πτυχίο Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο της αλλοδαπής, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, Ιδιότητα μέλους Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς)

Η σχετική προκήρυξη υπάρχει εδώ.

Καταληκτική Ημερομηνία:11/11/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...