25 Νοε 2016

Προσλήψεις στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας

Tο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει μία (1) θέση συνεργάτη εργοθεραπευτή/-τριας στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αξιολόγηση/εκτίμηση περιστατικών εργοθεραπείας ασφαλισμένων μελών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα (επιστημονική κατάρτιση, προϋπηρεσία στο αντικείμενο, προηγούμενη δραστηριότητα)
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
5. Συστατικές επιστολές (προαιρετικά).


Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση:
Τ.Υ.Π.Ε.Τ.,
Ερμού 28
54624 Θεσσαλονίκη

είτε προσωπικώς στην κ. Ευτυχία Τσαμαρδίνου, καθημερινά 09:00 – 13:00.

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλέφωνα: 2310 281399 & 2310 281936.

Υποβολή δικαιολογητικών έως και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016.

Επίσης, προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης πιστοποιημένου/-νης επαγγελματία τραπεζοκόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Πιστοποίηση επαγγέλματος τραπεζοκόμου.
4. Αποδεδειγμένη, με ένσημα ασφάλισης, απασχόληση τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση τραπεζοκόμου.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, θα συνεκτιμηθεί αποδεδειγμένη, με ένσημα ασφάλισης, σχετική απασχόληση σε νοσηλευτική μονάδα.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν τη φυσική κατάσταση και καταλληλότητα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσεως.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, στην ταχυδρομική διεύθυνση
«Υγείας Μέλαθρον»
Θερειανού 4α
114 73 Πεδίον Άρεως
υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τ: 210 334 9464.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...