22 Νοε 2016

Προσλήψεις για διδάσκοντες στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Ο Ειδικός Λογαριασμός της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2016‐17, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για την ανάθεση διδακτικού έργου που αφορά στα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: • «Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και εφαρμογές» (Ηράκλειο Κρήτης)
 • «Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά εργασίας» (Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα στη Λιβαδειά και στο  Άργος)
 • «Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο και εφαρμογές» (Κοζάνη)
 • «Θεωρίες  Επαγγελματικής  Ανάπτυξης  –  Λήψης  Απόφασης  &  Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας» (Κοζάνη)
 • «Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι» (Πάτρα)
 • «Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και την Ψυχομετρία» (Κοζάνη)
 • «Συμβουλευτική στη δια βίου Ανάπτυξη» (Κοζάνη)
 • «Συμβουλευτική και Οικογένεια» (Κοζάνη)
 • «Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και την Ψυχομετρία» (Λιβαδειά)
 • «Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων» (Λιβαδειά)
 • «Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ» (Πάτρα)


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 210 2896970 και στο e‐mail: eidlog2@aspete.gr .

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ​εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...