17 Νοε 2016

Εργοθεραπευτής στη ΜΚΟ «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΔΗΦ – ΑΜΚΕ “Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης”» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης», που εδρεύει στο Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Εργοθεραπευτών (για εξάωρη, καθημερινή απασχόληση)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»
21ηςΙουνίου 36
Τ.Κ. 61100 – Κιλκίς
απευθύνοντάς την υπόψη κυρίου Κυριακού Γρηγόρη (τηλ. επικοινωνίας: 2341020733).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...