14 Νοε 2016

Θέση για μηχανικό στη ΔΕΗ Αθήνας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΥΠΠ), που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:


  • ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠΠ,
Χαλκοκονδύλη 22,
Τ.Κ. 104 32 ΑΘΗΝΑ
απευθύνοντάς την στον Υποτομέα Διοικητικού Οικονομικού 2 ος όροφος, γραφείο 204, υπόψη κυρίας Κουμπαρούλη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2105292698).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για την Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής
Παράρτημα Εποχικό
Παράρτημα Η/Υ 
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Υπεύθυνη Δήλωση Απασχόλησης
Υπεύθυνση Δήλωση ΔΕΗ

Υποβολή Αιτήσεων από 11.11.2016 έως 21.11.2016

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...