7 Νοε 2016

93 μόνιμοι σε ΤτΕ - υπουργεία και 30 νομικοί στην ΑΕΠΠ

Εκδόθηκε η νέα προκήρυξη της Τραπέζης της Ελλάδος για την κάλυψη 35 θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
Η προκήρυξη 2Κ/2016 με αριθμό ΦΕΚ 5/06.10.2016, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προβλέπει την πρόσληψη 35 μονίμων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις κατηγορίας ΤΕ αντιστοιχούν στις ειδικότητες:

  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (πέντε θέσεις), 
  • Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων (τέσσερις), 
  • Εκτυπωτικών Εργασιών, Τεχνολόγων Η/Υ και Δικτύων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών (από δύο), 
  • Συντηρητών Εργων Τέχνης και ΤΕ Γραφιστών (από μία θέση). 


Στην κατηγορία ΔΕ κατανέμονται οι ειδικότητες:

  • Μηχανοτεχνιτών (δύο θέσεις), 
  • Πιεστών Λιθογράφων (δέκα), 
  • Ηλεκτροτεχνιτών, Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων, Υδραυλικών και Ψυκτικών (από μία θέση).Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παράρτημα ΣΤ΄ της προκήρυξης. Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 8 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, ένα βήμα πριν από την προκήρυξη βρίσκεται ο διαγωνισμός της Αρχής για 58 θέσεις μονίμων πτυχιούχων Πληροφορικής στην Γ.Γ. Εμπορίου, την Γ.Γ. Βιομηχανίας, στο ΕΤΕΑΝ Α.Ε., στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Ε.Α.Κ.Θ), Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Πρόκειται για 51 θέσεις Πανεπιστημιακής και επτά θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Από το σύνολο των θέσεων, 32 αφορούν απασχόληση με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Η νέα προκήρυξη βρίσκεται ήδη στα γραφεία του Εθνικού Τυπογραφείου και αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Με διδακτορικό
Εξάλλου, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί και η 2Ε/2016 Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ που αφορά την επιλογή 30 νομικών για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι επιτυχόντες θα υπηρετήσουν για το χρονικό διάστημα των πέντε ετών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στη νομική επιστήμη (δίκαιο ανταγωνισμού, ευρωπαϊκό, εμπορικό, αστικό, διοικητικό ή διεθνές δίκαιο) και πενταετή εμπειρία σε δημόσιες συμβάσεις ή μεταπτυχιακό τίτλο στη νομική και στην πενταετή εμπειρία στα παραπάνω πεδία.
Δεκτές θα γίνονται και οι αιτήσεις υποψηφίων με εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε νομικά θέματα και τουλάχιστον μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και πενταετή εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...