10 Νοε 2016

ΔΕΗ_Προσλήψεις 44 υπαλλήλων γραφείου στη Διεύθυνση Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

  • 44 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Ξάνθη, Καβάλα, Ροδοπη, Εβρο, Θεσσαλονικη, Κιλκις, Γρεβενα, Πέλλα, Χαλκιδική)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης
Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133
Θεσσαλονίκη
υπόψη κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310- 482277 & 2310-454054 ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


  • Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πωλήσεων ΣΟΧ 5/2016 για τη Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης εδώ.
  • Έντυπο Αίτησης εδώ.
  • Παράρτημα εδώ.
  • Παράρτημα Η/Υ εδώ.


Υποβολή Αιτήσεων από 08.11.2016 έως και 17.11.2016.

Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...