12 Νοε 2016

4 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Κω

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών/Περιοχή ΚΩ για τις ανάγκες αυτής (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ/ΕΔΡΑ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ), που εδρεύει στη νήσο ΚΩ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου 
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ,
ΑΒΕΡΩΦ 2, Τ.Κ. 853 00
ΚΩΣ,
υπόψη κυρίας ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ
(τηλ. επικοινωνίας: 22420- 22215).
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016
Παράρτημα
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 13/11/2016 έως και 22/11/2016

Πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...