13 Νοε 2016

3 θέσεις Ελεγκτών Ιατρών και Ιατρού με θητεία

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/31-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση   δύο (2) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και μίας θέσης (1) Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.


  • Δύο (2) θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
  • Μία (1) θέση Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το αντικείμενο εργασίας των ελεγκτών ιατρών και ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγου, είναι ο καθημερινός και δειγματοληπτικός έλεγχος των κατ΄ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων καθώς και η θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2016 Κατηγορία: Ε.Ε.Π.
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...