9 Οκτ 2016

Εκπαιδευτικό προσωπικό στα ΙΕΚ τουρισμού

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προκηρύσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 86 ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ' ανώτατο όριο μηνών, για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως εξής:


ΙΕΚ ΙΕΚ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Τέσσερεις (4) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχει¬ρήσεων (TE) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Ζαχαροπλαστικής Τέχνης (ΔΕ) 
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ) 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά (TE) 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά (TE) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής (ΔΕ) 
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κρήτης

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνολόγων Τροφίμων (TE) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική (ΔΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία (ΔΕ) 
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 13 άτομα

ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ) 
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE)   
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων ΖαχαροπλαστικήςΤέχνης (ΔΕ) 
 • Τέσσερις (4) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 14 άτομα

ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) 
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΙΕΚ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Δύο (2) θέσεις ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) 
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 9 άτομα

ΙΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Αγγλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γαλλικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Γερμανικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιου Οικονομικών (ΠΕ) 
 • Μία (1) θέση ωρομίσθιων Τουριστικών Επιχειρήσεων (TE) 
 • Τρεις (3) θέσεις ωρομίσθιων Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) 

ΣΥΝΟΛΟ: 8 άτομα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 86 άτομα
Δειτε το ΦΕΚ εδω 

Πηγή: dikaiologitika 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...