22 Οκτ 2016

Γιατροί στα Υπουργεία

Έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1E/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση   δύο (2) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και μίας θέσης (1) Ιατρού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.


Οι θέσεις αφορούν:

  • 2 θέσεις με θητεία τριών 3 ετών που μπορεί να ανανεώνεται Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής  στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
  • 1 θέση με θητεία τριών 3 ετών που μπορεί να ανανεώνεται Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι θέσεις  έχουν καταχωρηθεί στο συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων) .

Το δελτίο τύπου του ΑΣΕΠ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...