15 Οκτ 2016

Εισαγωγικός διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ

Προκηρύχθηκε ο 25ος εισαγωγικός διαγωνισμός για την ΕΣΔΔΑ με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και έχουν εκδοθεί οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον συνολικό αριθμό των εισακτέων και  την κατανομή τους στα τμήματα εξειδίκευσης, στη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), στον προσδιορισμό των θέσεων που θα καταλάβουν οι σπουδαστές και σπουδάστριες όταν αποφοιτήσουν το 2018. Οι ημερομηνίες υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας του πρώτου σταδίου είναι 26 και 27 Νοεμβρίου του 2016.

Ας σημειωθεί ότι αυξήθηκαν σε 8 τα τμήματα εξειδίκευσης της Σχολής, καθώς φέτος προστέθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, 
  2. Ψηφιακής Πολιτικής για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών στη δημόσια διοίκηση και 
  3. Πολιτιστικής Διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα πολιτισμού και εφαρμογής εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτιστικών πολιτικών.Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ για την 25η εκπαιδευτική σειρά ορίζεται στους εκατόν εξήντα (160), οι οποίοι κατανέμονται στα τμήματα της ΕΣΔΔΑ ως εξής:

(α) Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 45 σπουδαστές,
(β) Τμήμα Αναπτυξιακών – Περιφερειακών Πολιτικών, 20 σπουδαστές
(γ) Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 40 σπουδαστές και
ειδικότερα:
 Πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας, 20 σπουδαστές
 Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, 20 σπουδαστές
(δ) Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 15 σπουδαστές
(ε) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές
(στ) Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές
(ζ) Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής, 10 σπουδαστές
(η) Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης, 10 σπουδαστές

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4325/2015, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της τελευταίας περίληψης της προκήρυξης. Τονίζεται ότι η πρώτη δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης του 25ου εισαγωγικού διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2016 και η δεύτερη και τελευταία στις 01/10/2016.

Ο/Η υποψήφιος/α καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο
σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν
συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78,
ΤΑΥΡΟΣ) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός
αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από 3 Οκτωβρίου 2016 έως και 24 Οκτωβρίου
2016.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...