3 Οκτ 2016

Διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ σε τρεις ΔΕΚΟ

Τρεις διαγωνισμούς πρόκειται να εκδώσει το ΑΣΕΠ έως το τέλος του έτους σε ισάριθμες ΔΕΚΟ, που θα αφορούν προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις αορίστου χρόνου.


 1. Έτοιμη είναι η νέα προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 μόνιμους υπαλλήλους και εκτιμάται πως θα υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην εταιρεία θα προσληφθούν:
 • 5 ΠΕ διοικητικοί, 
 • 15 ΠΕ Οικονομικοί, 
 • 1 ΠΕ Στατιστικός, 
 • 5 ΠΕ Αναλυτές προγραμματιστές, 
 • 2 ΠΕ Χημικοί μηχανικοί, 
 • 20 ΠΕ Πολιτικοί μηχανικοί, 
 • 1 ΠΕ Τοπογράφος μηχανικός, 
 • 4 ΠΕ Μηχανολόγοι μηχανικοί, 
 • 2 ΠΕ Ηλεκτρονικοί μηχανικοί, 
 • 7 ΠΕ Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
 • 12 ΤΕ Πολιτικοί μηχανικοί, 
 • 1 ΤΕ Τοπογράφος μηχανικός, 
 • 3 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, 
 • 3 ΤΕ Ηλεκτρονικοί μηχανικοί, 
 • 2 ΤΕ Μηχανολόγοι μηχανικοί, 
 • 3 ΤΕ Προγραμματιστές, 
 • 2 ΤΕ Διοικητικοί και 
 • 15 ΤΕ Οικονομικοί.
 • 75 ΥΕ Εργάτες, 
 • 5 ΥΕ Αποθηκάριοι, 
 • 5 ΔΕ Μηχανολόγοι, 
 • 15 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, 
 • 3 ΔΕ Τεχνίτες αυτοκινήτων, 
 • 12 ΔΕ Δομικών έργων, 
 • 25 ΔΕ Οδηγοί C κατηγορίας, 
 • 5 ΔΕ Οδηγοί C, D κατηγορίας, 
 • 5 ΔΕ Γραμματείς, 
 • 25 ΔΕ Καταμετρητές, 
 • 20 ΔΕ Φύλακες και 
 • 2 ΔΕ Προσωπικό Η/Υ.     2, Σε διαβουλεύσεις με το ΑΣΕΠ βρίσκεται η διοίκηση του ΟΑΣΑ προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση προκήρυξης πρόσληψης 160 ελεγκτών. Στο μεταξύ εν όψει της λειτουργίας από τις αρχές του χρόνου του νέου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), ο ΟΑΣΑ θα απασχολήσει και 300 εποχικούς «ελεγκτές», οι οποίοι δεν θα επιβάλλουν πρόστιμα, αλλά θα κάνουν υποδείξεις στο επιβατικό κοινό για την ακύρωση των εισιτηρίων.

      3, Λίγο πριν από την έλευση του 2017 αναμένεται να εκδοθεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 510 μόνιμους στα ΕΛΤΑ. Οι θέσεις του νέου προσωπικού αφορούν: 220 Διανομείς, 215 Υπαλλήλους Εσωτερικής εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικούς (στις ειδικότητες Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών - Ηλεκτρ. Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγούς και 25 Διαμετακομιστές.

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...