12 Οκτ 2016

Προσλαμβάνονται 647 συμβασιούχοι Επίκουροι καθηγητές στα ΤΕΙ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  
Η επιμέρους κατανομή των θέσεων – πιστώσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος. 
Επιτρέπεται η καθ’υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τον περιορισμό του χρόνου που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 6.470 ανθρωπομήνες (647 Χ 10 μήνες=6.470 ανθρωπομήνες), εφόσον αυτοί προσλαμβάνονται με μισθολογική αντιστοιχία χαμηλότερη από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή εφόσον προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι η ετήσια δαπάνη δε θα υπερβαίνει τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε εξακόσιους σαράντα επτά (647) συμβασιούχους Επίκουρους Καθηγητές».

1 Τ.Ε.Ι. Αθήνας 200
2 Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 15
3 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 15
4 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 65
5 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 25
6 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 0
7 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 100
8 Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 10
9 Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 20
10 Τ.Ε.Ι. Κρήτης 45
11 Τ.Ε.Ι. Πειραιά 0
12 Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 2
13 Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 90
14 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 60
  ΣΥΝΟΛΟ 647
Πηγή: e-dimosio 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...