24 Οκτ 2016

Αιτήσεις για 571 θέσεις μονίμων από επιτυχόντες του διαγωνισμού του 1998

Περιθώριο έως τις 25 Οκτωβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στην προκήρυξη «κλειστού τύπου» του υπουργείου Εσωτερικών για 571 θέσεις τακτικού προσωπικού ΔΕ σε φορείς των υπουργείων Δικαιοσύνης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας και Εσωτερικών.

Στην προκήρυξη 2ΕΓ/2016 καλούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης των κλάδων της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τις ειδικότητες:  1. Δακτυλογράφων - Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων και
  2. Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού - Οικονομικού.

Οσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν μπορούν να υποβάλουν Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν πρώτα αν πληρούν τις προϋποθέσεις και κατόπιν με βάση την κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία είχαν συμμετάσχει στην 8/1997 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ανατρέχουν στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων της νέας προκήρυξης και επιλέγουν τον αριθμό των θέσεων που μπορούν να επιδιώξουν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016,
T.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 115.10.

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...