20 Οκτ 2016

25 προσλήψεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ιλίου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (08) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»  • Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
  • Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Πριμοδοτείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, στο Δήμο Ιλίου.
  • Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και κατά άρθρο 12 παρ.22 του Ν.4071/

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου (Διεύθυνση: Κάλχου 48-50) για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ενώ για πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2691502).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

πηγή: alfavita 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...