13 Οκτ 2016

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Οκτώβριο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο Κυνουρίας από 24-10-2016 έως 31-10-2016.

Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια.
Θα καλυφθούν πρόσκαιρες κα μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή . Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11-10-2016 έως 20-10- 2016.
Πηγή: alfavita

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...