5 Φεβ 2016

Αυτοαπασχόληση – Ενίσχυση για 22 κατηγορίες

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να προκηρυχθεί από το Yπουργείο Οικονομίας το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες.

Στόχος του προγράμματος θα είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όσον αφορά στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα κυμαίνεται για κάθε δικαιούχο από 5.000 έως 25.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση.


Δικαιούχοι
Στη δράση θα μπορούν να ενταχθούν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι θα είναι οι εξής:
−Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή
−Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών
Οι οικονομικές ενισχύσεις του προγράμματος αφορούν σε 22 κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:
1. Ιατροί
2. Οδοντίατροι
3. Κτηνίατροι
4. Φυσιοθεραπευτές
5. Βιολόγοι
6. Ψυχολόγοι
7. Δικηγόροι
8. Μηχανικοί
9. Γεωπόνοι
10. Δασολόγοι
11. Δημοσιογράφοι
12. Ξεναγοί
13. Μεταφραστές
14. Καθηγητές/Δάσκαλοι
15. Μουσικοί
16. Σκηνοθέτες
17. Οικονομολόγοι
18. Λογιστές
19. Κοινωνιολόγοι
20. Διακοσμητές
21. Προγραμματιστές
22. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Δαπάνες
Όσον αφορά στις επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν στις εξής:
−Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού
−Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
−Δαπάνες προβολής και δικτύωσης
−Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
−Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό
 

Πηγή: xe 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...