8 Ιαν 2016

Στελέχη Πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ενωση

Προκήρυξη πρόσληψης 4 στελεχών δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στον Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Συγκεκριμένα αναζητά δύο άτομα στην ειδικότητα Application Administrator και 2 IT specialists. Ο Οργανισμός προσφέρει άμεση πρόσληψη στο Στρασβούργο, με πενταετές συμβόλαιο.


Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση eulisaRECRUITMENT@eulisa.europa.eu μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Παράλληλα ο Οργανισμός προκήρυξε δύο θέσεις εθνικών εμπειρογνωμόνων στις ειδικότητες Policy Officer to the Liaison Office και Assistant to Data Protection Officer.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2016, στη διεύθυνση: admin@rp-grece.be

Πληροφορίες για τις θέσεις στην ιστοσελίδα 
 

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...