11 Ιαν 2016

Συμβάσεις έργου με το ΚΕΕΛΠΝΟ

Το ΚΕΕΛΠΝΟ σκοπεύει να συνάψει συμβάσεις έργου με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ΠΕ/ ΤΕ/ ΔΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών, Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές και Διασώστες-ΔΕ Πληρώματα Ασθενοφόρου, πτυχιούχους Επαγγελμάτων Υγείας και πτυχιούχους Διοίκησης/Οικονομίας.Η όλη κίνηση αφορά ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας σε ανθρώπινο δυναμικό στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου παρατηρούνται αυξημένες προσφυγικές ροές (Μυτιλήνη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κάλυμνος,Κως, Ρόδος, Μεγίστη, Σύμη, Τήλος).

Επιπλέον στα τυπικά προσόντα θα μετρήσει τυχόν επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες δράσεις και αποδεδειγμένη εθελοντική δράση.

Οι συμβάσεις θα είναι τουλάχιστον οκτάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με επόμενες χρηματοδοτικές ροές.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 15:00

Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο διαχείρησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ στο τηλέφωνο 2105212890 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00
 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...