5 Ιαν 2016

Προσλήψεις στο Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στους «Γιατρούς του Κόσμου»

Στην πρόσληψη οκτώ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με τριετή θητεία θα προχωρήσει το Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Αναλυτικότερα, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου θα προσληφθούν:

  • ένας Ειδικός Σύμβουλος Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας,
  • ένας Ειδικός Σύμβουλος Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Υπέρταση»,
  • ένας Ιατρός ειδικότητας Νευρολόγου με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Νευρομυϊκών Παθήσεων»,
  • ένας Ιατρός ειδικότητας Νευρολόγου,
  • δύο Ψυχίατροι και ένας Παιδοψυχίατρος.
Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα προσληφθεί ένας Νευρολόγος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή το ομώνυμο πτυχίο, ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
β) Τίτλο ειδικότητας, άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος καθώς και βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικό).
γ) Ειδική επιστημονική ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο διορίζεται.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν την αίτησή τους στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Βασ. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα), έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.

• Οι Γιατροί του Κόσμου (παράρτημα Ελλάδας), θέλοντας να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες για παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης των προσφυγικών πληθυσμών που φτάνουν στη χώρα μας, αναζητούν συνεργάτες για την στελέχωση των ιατρικών κλιμακίων στα σημεία δραστηριοποίησης της οργάνωσης.
Συγκεκριμένα, αναζητούν Ιατρούς, Νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς/Ψυχολόγους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: missionsdesk@mdmgreece.gr με θέμα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για άμεση συνεργασία».
 

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...