7 Ιαν 2016

21 συμβάσεις για αποφοίτους πληροφορικής και οικονομικών

Συμβάσεις έργου με 21 εξωτερικούς συνεργάτες προτίθεται να συνάψει η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.
Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 (με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έτους).

Συγκεκριμένα αναζητούνται:
• 10 συνεργάτες ΠΕ Οικονομικών επιστημών, οι οποίοι να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής οικονομικών επιστημών είτε σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικών, συνοδευόμενο από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες.
Επίσης, απαιτείται τετραετής τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων η διετής να είναι σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης και καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
• 5 συνεργάτες ΠΕ Πληροφορικής με ειδικότητα Αναλυτές / Προγραμματιστές/ Διαχειριστές δικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών σε διακομιστές IIS, στον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, σε XML τεχνολογίες κ.ά.
• 2 συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας, με αντικείμενο την υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του γραφείου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.
• 2 συνεργάτες ΠΕ Οικονομολόγους, λογιστικής κατεύθυνσης, με πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ σχολής οικονομικών επιστημών, είτε σχολής θετικών επιστημών ή μηχανικών συνοδευόμενο από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη λογιστική. Επίσης, απαιτείται τετραετής τουλάχιστον γενική επαγγελματική εμπειρία, εκ των οποίων η διετής να είναι σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης και καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
• 2 συνεργάτες ΠΕ Πληροφορικής ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας και γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Επίσης, απαιτείται αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέματα διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη διεύθυνση: 
ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ/ΓΓΕΤ
Μεσογείων 14-18
Αθήνα, 11527
5ος όροφος, Γραφείο 505

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 7458177, ή στο e mail: p.floridi@gsrt.gr
 

Πηγή: ethnos 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...