14 Δεκ 2015

Διαγωνισμός για διοικητικούς και εμπειρογνώμονες στην ΕΕ

Διαγωνισμό πρόσληψης υπαλλήλων και ειδικών σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας θα πραγματοποιήσει το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), προκειμένου να συγκροτήσει μια βάση δεδομένων με υποψηφίους που θα μπορούσαν να προσληφθούν ως συμβασιούχοι υπάλληλοι για την περίοδο 2014-2018. Η διαδικασία επιλογής θα διοργανωθεί με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η βάση δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από το ΓΕΕΑ για την κάλυψη θέσεων με έδρα την πόλη Αλικάντε της Ισπανίας.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στο Γραφείο Εναρμόνισης που βρίσκεται στην Ισπανία και θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας έως πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης μία μόνο φορά. Οι συμβάσεις πρόσληψης θα έχουν αρχική διάρκεια έως πέντε έτη με δυνατότητα ανανέωσης μία μόνο φορά, ενώ ο μισθός των νέων υπαλλήλων θα κυμαίνεται από 2.476,74 έως 3.170,6 €/τον μήνα στην ανώτερη κλίμακα.


Τα προσόντα

Οι διοικητικοί υπάλληλοι είναι συμβασιούχοι υπάλληλοι που θα εκτελούν καθήκοντα τεχνικής φύσης, όπως σύνταξη, συλλογή, διαχείριση και επαλήθευση δεδομένων, διαχείριση φακέλων, προετοιμασία συναντήσεων/εκδηλώσεων σε διάφορους υποστηρικτικούς τομείς του ΓΕΕΑ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν επαγγελματική πείρα ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα, το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών σχετική με τα καθήκοντα.

Για τις θέσεις των συμβούλων/ειδικών, απαιτούνται πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
Υπενθυμίζεται πως οι σύμβουλοι θα εκτελούν καθήκοντα τεχνικής φύσης, προς υποστήριξη των δημιουργικών ή/και αναλυτικών ή/και διευθυντικών δραστηριοτήτων. Για όλες τις θέσεις χρειάζεται ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2) μίας από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ (ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ή ιταλικά).

Οι υπάλληλοι αρμόδιοι για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχουν υποστήριξη σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία των κοινοτικών σημάτων (ΚΣ) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ) και με τη διανοητική ιδιοκτησία εν γένει. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματική πείρα ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούνται με δίπλωμα, το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τεσσάρων ετών σχετική με τα καθήκοντα.

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προστασία των κοινοτικών σημάτων (ΚΣ) και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων (ΚΚΣΥ) και συμβάλλουν σε μέτρα συνεργασίας και εναρμόνισης με τα εθνικά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Απαιτούνται πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα εξής στάδια: προεπιλογή (δοκιμασίες ικανοτήτων λογικού συλλογισμού), δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας και συνέντευξη. Εφόσον προεπιλεγούν, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβληθούν σε μια σειρά δοκιμασιών ικανοτήτων λογικού συλλογισμού. Κατά πάσα πιθανότητα οι δοκιμασίες θα λάβουν χώρα στα γραφεία του ΓΕΕΑ στην πόλη Αλικάντε.
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε δοκιμασία επαγγελματικής επάρκειας προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις τους στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά τη συνέντευξη θα ελεγχθούν οι γενικές ικανότητές τους, καθώς και οι δεξιότητές τους στον αντίστοιχο τομέα. Η συνέντευξη θα διεξαχθεί σε μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του ΓΕΕΑ.

Οι αιτήσεις
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση (για μία μόνο ομάδα καθηκόντων και για μία μόνο ειδικότητα) ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο της EPSO στη διεύθυνση http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm, έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.
 

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...