27 Οκτ 2015

Θέσεις εργασίας στην ΥΠΑ , στους Δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Δύο προκηρύξεις στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

      1. Η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριάντα δύο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.


Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριθεί στo  συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

       2. Η 1Δ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά τη στελέχωση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), Δήμων της χώρας καθώς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4250/2014, δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2015 έχουν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί.

Η Προκήρυξη αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό (100) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και είκοσι μία (21) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τακτικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων.
 

Οι θέσεις της ως άνω πρoκήρυξης έχουν καταχωριθεί στο  συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...