12 Οκτ 2015

584 προσλήψεις σε δήμους και φορείς

Αρκετές ήταν οι προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δήμους και φορείς που δημοσιεύθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε και είναι ανοιχτές για αιτήσεις.

42 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου.
Η προκήρυξη εδώ

25 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας
Το Δημοτικό Ωδείο Πτολεμαϊδας ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομίσθια, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Πτολεμαϊδας
Η προκήρυξη εδώ

3 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Αθηνών
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 5 «Προστασία - στερέωση - συντήρηση -ανάδειξη ερειπίων Αγίου Θωμά στην οδό Βρυσακίου. Αποκατάσταση κλίμακας και πύλης οικίας Χωματιανού Λογοθέτη επί της οδού Αρεως 14Α στην Πλάκα»
Η προκήρυξη εδώ

14 θέσεις για ΥΕ εργάτες στην Ερέτρια
Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού αριθμού 14 εργατών, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών πρασίνου για τις ανάγκες (καθαρισμού – αποψίλωσης της βλάστησης, των ξερών χώρων, της απομάκρυνσης τους από τους κοινόχρηστους χώρους, Πλατείες, σχολεία κ.λ.π. ) όλης της επικράτειας του Δήμου Ερέτριας.
Η προκήρυξη εδώ

3 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Καστοριάς
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανής»
Η προκήρυξη εδώ

8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί ωρομισθία, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Η προκήρυξη εδώ

9 προσλήψεις για ένα έτος στο Δήμο Χαϊδαρίου
Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εννέα (9) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2015» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
Η προκήρυξη εδώ

17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμυνταίου
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αμυνταίου,
Η προκήρυξη εδώ

125 θέσεις εργασίας με 8μηνα στον Φο.Δ.Σ.Α. Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
Η προκήρυξη εδώ

9 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α' Φάση)» της, ενταγμένης στο Ε.Π. «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» ως έργου υποψήφιου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020, πράξης «Βασικές υποδομές και εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίου θεάτρου Γιτάνων (Α' Φάση)»
Η προκήρυξη εδώ

7 προσλήψεις στην Σπάρτη
Ανακοίνωση για την κατεπείγουσα κατ' άρθο 20 του ν.2190/94 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απασχόλησης έως πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της 16 Μαρτίου 2016, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων , εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών κατά την φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη
Η προκήρυξη εδώ

ΕΛΤΑ: 34 νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα και Πειραιά
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Αθήνας και Πειραιά
Η προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη ΣΟΧ 37/2015 για 88 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα τριών (53) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, και τριάντα πέντε (35) ατόμων ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης , χρονικής διάρκειας έξι (6) υηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής
Η προκήρυξη εδώ

10 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ στην Χαλκιδική
Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, [τρεις (3) Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης και επτά (7) Δ.Ε. Διανομέων, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής
Η προκήρυξη εδώ

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μαρκόπουλο
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Η προκήρυξη εδώ

6 θέσεις εργασίας στην εφορεία αρχαιοτήτων Λακωνίας
Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Δρόμος Νεάπολη - Μονεμβάσια».
Η προκήρυξη εδώ

38 προσλήψεις με 8μηνα στο Δήμο Νέας Σμύρνης
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Σμύρνης
 Η προκήρυξη εδώ

4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βισαλτίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, που εδρεύει στη Νιγρίτα
Η προκήρυξη εδώ

4 προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων
Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων με ωριαία αποζημίωση - ωρομίσθιο για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2016
Η προκήρυξη εδώ
 

Πηγή: dikaiologitika
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...