24 Ιουν 2015

Η Υ.Π.Α. αναζητά συντονιστές, οικονομολόγους και διοικητικούς

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενδιαφέρεται να προσλάβει 12 άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.).

Οι θέσεις εργασίας είναι οι παρακάτω:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)  ΠΕ  (1 θέση)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ   ΠΕ ή ΤΕ   (3 θέσεις)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ    ΔΕ   (1 θέση)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ   ΠΕ ή ΤΕ  (2θέσεις)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)    ΠΕ  (1 θέση)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ   ΠΕ ή ΤΕ (2 θέσεις)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ   ΤΕ    (1 θέση)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ)   ΔΕ  (1 θέση) 


Η πρόσληψη θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ μέσω δικτυακού τόπου, ακολουθώντα ςτις οδηγίες στο Παράρτημα Ζ' της προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις  18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 29 Ιουνίου  2015 ημέρα Δευτέρα.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του δικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
  • Επίσης θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Α/2015
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε/Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα, Τ.Κ. 115 10

σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...