18 Ιουν 2015

Σαράντα πενταετή συμβόλαια εργασίας

Στην υλοποίηση προγράμματος για Νέους Επαγγελματίες (Young Professionals Program-YPP) προχωρά για το έτος 2016 η Παγκόσμια Τράπεζα. Το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση και απασχόληση με μορφή συμβολαίου διάρκειας πέντε ετών, μεταξύ των οποίων δύο έτη σε δομημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, στο οποίο γίνονται δεκτοί 40 υποψήφιοι ετησίως.


Τα απαραίτητα προσόντα που οφείλουν να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
• Να προέρχονται από κράτος μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας,
• Να μην υπερβαίνουν το 32ο έτος ηλικίας,
• Να διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο σπουδών τους,
• Να γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική γλώσσα, και μία ή περισσότερες από τις γλώσσες των χωρών• μελών της Παγκόσμιας Τράπεζας (αραβική, κινεζική, γαλλική, πορτογαλική, ρωσική ή ισπανική),
• Εξειδίκευση σε ένα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Εκπαίδευση, Δημόσια Υγεία, Κοινωνικές Επιστήμες, Μηχανική, Πολεοδομία, Γεωργία, Φυσικοί Πόροι, Επικοινωνία, ΙΤ, Ανθρώπινοι Πόροι ή Εταιρική Χρηματοδότηση,
• Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, σχετική με την ανάπτυξη ή τη συνέχιση ακαδημαϊκών σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.

Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, σε σχέση με τους λοιπούς υποψηφίους, απαιτούνται επίσης η αφοσίωση και το πάθος για τη διεθνή ανάπτυξη, τα εξαιρετικά ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια, άριστη ικανότητα δέσμευσης πελατών και ηγετικές δεξιότητες, διεθνής εμπειρία στην αναπτυξιακή πορεία χωρών, ή εργασιακή εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, αλλά και προσωπικό κίνητρο για τη μετεγκατάσταση και ανάληψη καθηκόντων σε ξένη χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν και τη μεταπτυχιακή ή διδακτορική τους διατριβή, συνοδευόμενη από μία σύντομη περίληψη. Ας σημειωθεί ότι κάθε αρχείο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 5 ΜΒ, ενώ κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται έως τις 30 Ιουνίου στην επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας.
 

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...