16 Ιουν 2015

450 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ

Εκδόθηκε η 3Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι θέσεις εργασίας αφορούν ειδικότητες αποφοίτων Τεχνικών Λυκείων, ΙΕΚ και άλλων σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, οι ζητούμενες θέσεις είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Αναλυτές−Προγραμματιστές, Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων, Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών, Υποσταθμών, Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων, Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ και άλλες, είναι οι ζητούμενες ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την 1η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης Ιουλίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...