15 Ιουν 2015

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων στελεχώνει 12 θέσεις εργασίας

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Ε.Α.Σ.Π.) εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1Α/2015 Προκήρυξη για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας είναι οι ακόλουθες:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)           2 θέσεις  ΠΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                             3 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                             1 θέση  ΔΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ           2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)          1 θέση   ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                                             2 θέσεις  ΠΕ ή ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ                                                1 θέση   ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ) 1 θέση  ΔΕ
Η Προκήρυξη έχει καταχωριθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων.

Το ΑΣΕΠ θα αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του δικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα Ζ΄ της Προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 3η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Α/2015
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ/ΤΕ ή ΔΕ
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...