25 Μαΐ 2015

Διαγωνισμός για 60 διοικητικούς υπαλλήλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εφεδρικό πίνακα με 60 διοικητικούς υπαλλήλους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) με γενικό διαγωνισμό που θα διενεργήσει μέσα στον Ιούνιο.

Η επιλογή του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με βάση τους τίτλους σπουδών και με τη διαδικασία εξετάσεων, ενώ οι επιτυχόντες θα ενταχθούν στην ομάδα που διαχειρίζεται το έργο «Αναπτυξιακή Συνεργασία και Διαχείριση Βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ». Στα βασικά καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει το νέο προσωπικό περιλαμβάνονται η ανάλυση θεμάτων και πολιτικών σχετικών με την ανάπτυξη, η χάραξη πολιτικών εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ο προσδιορισμός, η κατάρτιση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, η διαχείριση προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης και η διαχείριση ομάδων.


Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενες από πτυχίο πανεπιστημίου, αλλά και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι ετών στον τομέα του διαγωνισμού, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών. Εναλλακτικά, δεκτές γίνονται πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο) και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά ετών στον τομέα του διαγωνισμού, μετά την απόκτηση του διπλώματος ή πτυχίου. Επίσης, απαιτείται η πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και ελάχιστο επίπεδο γνώσης (επίπεδο B2) στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διαφέρουν από την πρώτη ξένη γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε μικρής διάρκειας γνωστικές δοκιμασίες -10' έως 30' η καθεμία- στην κατανόηση κειμένου, την ευχέρεια σε μαθηματικούς υπολογισμού και στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ας σημειωθεί ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θα επιβληθεί στη διαδικασία, εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο που θα καθοριστεί από την ίδια την EPSO.
Σε αντίθετη περίπτωση, οι συγκεκριμένες δοκιμασίες πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένο Κέντρο Αξιολόγησης της Υπηρεσίας.

Επιπλέον, στο Κέντρο Αξιολόγησης θα εξεταστούν και οκτώ γενικές δεξιότητες των υποψηφίων και, συγκεκριμένα, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία, οι ικανότητες εξέλιξης και εκπαίδευσης, η ικανότητα οργάνωσης και προτεραιοτήτων, η ανθεκτικότητα των υποψηφίων, η συνεργατικότητα και οι ηγετικές δεξιότητες.

Η ηλεκτρονική εγγραφή και αποστολή βιογραφικών πραγματοποιείται έως τις 9 Ιουνίου 2015 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) στον επίσημο ιστότοπο της EPSO, http://jobs.eu-careers.eu. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu
 

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...