23 Μαρ 2015

Ειδικευμένοι και εποχικοί γιατροί

Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί έως τις 3 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για ειδικευμένους ιατρούς στις ειδικότητες Παθολογίας ή Παιδιατρικής, οι οποίοι θα καλύψουν κενές θέσεις για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία.

Από δύο θέσεις αντιστοιχούν στο ΓΝ Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και στο ΓΝ Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ από μία στα ΓΝ Αθηνών «Ευαγγελισμός» και Κοργιαλένειο -ΕΕΣ, στο ΓΝ Παίδων «Αγία Σοφία», στα ΓΝ Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και «Ιπποκράτειο» και στο ΠΓΝ Πατρών. Εντεκα από τις θέσεις αφορούν Ιατρούς ΕΣΥ, ενώ οι λοιπές έντεκα Ιατρούς εκτός ΕΣΥ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους με τα ακόλουθα έγγραφα:-Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ιατρός του ΕΣΥ ή όχι.
-Αντίγραφο πτυχίου ή επικυρωμένη φωτοτυπία του.
-Τίτλο Ιατρικής ειδικότητας.
-Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
Ας σημειωθεί ότι οι αιτήσεις, όταν πρόκειται για ιατρούς του ΕΣΥ, θα πρέπει να συνοδεύονται από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του τμήματος ή του Εργαστηρίου, που υπηρετεί ο ιατρός.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά κατατίθενται τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ, του υπουργείου Υγείας.

Ειδικευόμενοι
Στο μεταξύ, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» προκήρυξε τέσσερις θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στις ειδικότητες: Παθολογίας, Καρδιολογίας, Χειρουργικής, Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 26 Μαρτίου, στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., Τμήμα Ιατρών ΕΣΥ, οι οποίες θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:
-Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου.
-Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας Υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
-Αντίγραφο του τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) ο ιατρός εφόσον επιλεγεί δεν θα ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και β) δεν κατέχει άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση.

Παράταση συμβάσεων
Εξάλλου, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, προχώρησε στην έκδοση υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με την οποία παρατείνονται οι συμβάσεις των ειδικευόμενων ιατρών στα νοσοκομεία της χώρας, λόγω των αυξημένων αναγκών τους σε ιατρικό προσωπικό.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις όπου η οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού παραμένει κενή, ο συγκεκριμένος ιατρός έχει τη δυνατότητα να ζητήσει -με αίτησή του- την παράταση της σύμβασής του και να παραμείνει σε αυτήν με τις ίδιες αποδοχές μέχρι την υπογραφή της σύμβασης από τον επόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση του ειδικευόμενου.
Η αίτηση θα πρέπει να εγκριθεί από τον Διοικητή ή Πρόεδρο του νοσοκομείου.
 

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...