4 Φεβ 2015

Πενταετείς συμβάσεις διοικητικών στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Πέντε θέσεις διοικητικού προσωπικού θα καλυφθούν στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL). Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ και η καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις συμβολαίου διάρκειας τριών έως πέντε ετών. Οι θέσεις αφορούν τη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας και κατανέμονται στις εξής ισάριθμες ειδικότητες:


• Administrative Director (κωδ. θέσης: HD_00609): Κάτοχος επαγγελματικής εμπειρίας ως υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος στους τομείς του οικονομικού σχεδιασμού, των προϋπολογισμών, τη δημιουργία νομικών διακανονισμών και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Αιτήσεις έως τις 8 Φεβρουαρίου.

• Accounts Officer (κωδ. θέσης: HD_00612): Σπουδές ανωτάτου επιπέδου στον τομέα της Λογιστικής, εμπειρία σε λογιστικά πακέτα, όπως το SAP FI, και στις υπηρεσίες μισθολογίου. Αιτήσεις έως τις 15 Φεβρουαρίου.

• Administrative Officer-EMBO Courses & Workshops (κωδ. θέσης: EMBO_00032): Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη διοικητική θέση, πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εμπειρία εργασίας με προσανατολισμό την παροχή υπηρεσιών, βασικές γνώσεις στη διαχείριση περιεχομένου και βάσεων δεδομένων. Αιτήσεις έως τις 22 Φεβρουαρίου.

• Grants Officer (κωδ. θέσης: GR_00073): Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση, όπως και στη διαχείριση έργων (project management), στις γαλλικές ή ευρωπαϊκές διαδικασίες επιχορηγήσεων. Αιτήσεις έως τις 15 Φεβρουαρίου.
 

Για περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και συνοδευτικής επιστολής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πλοηγούνται στην επίσημη ιστοσελίδα του εργαστηρίου: www.embl.org/jobs

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...