16 Φεβ 2015

Σεμινάρια σε επιχειρηματίες

Στα... θρανία για εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίς κόστος μπορούν να καθίσουν μικροί επιχειρηματίες 29 κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Ηπειρο.

Πρόκειται για το "Δίκτυο Επιχειρηματικότητα" που έχει στήσει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).
Ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί για έναν μήνα ακόμη και στον χώρο της εταιρείας του να λάβει δωρεάν συμβουλές επιλέγοντας τρία θεματικά πεδία από συνολικά 16. Αυτά είναι από τη σύνταξη μιας μελέτης βιωσιμότητας και την εκπόνηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ των προϊόντων του μέχρι τον τρόπο που θα ζητήσει τη βελτίωση του δανείου του, τη χρήση των νέων τεχνολογιών κ.λπ.
Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και το τέλος του 2015.Οι επιχειρηματικοί κλάδοι που δικαιούνται των συμβουλών είναι:
-Μεταποίηση.
-Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού.
-Επεξεργασία λυμάτων.
-Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών.
-Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
-Κατασκευές.
-Χονδρικό και λιανικό εμπόριο.
-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
-Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες.
-Καταλύματα.
-Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-Εκδοτικές δραστηριότητες.
-Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.
-Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών.
-Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου.
-Φωτογραφικές δραστηριότητες.
-Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων.
-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης.
-Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
-Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους.
-Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.
-Αλλη εκπαίδευση.
-Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.
-Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
-Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο.
-Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ.
-Επισκευή ηλεκτρικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.
-Αλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Τα θεματικά πεδία για τα οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορηθούν είναι:
-Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης.
-Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού.
-Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων.
-Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας.
-Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
-Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων.
-Δικτύωση επιχειρήσεων.
-Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης.
-Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ.
-Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου.
-Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού.
-Θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαχείρισης, ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
-Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας.
-Θέματα ποιότητας (HACCP, ISO κ.λπ.).
-Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
-Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Τα κριτήρια
Για να λάβει μια επιχείρηση συμβουλευτική υποστήριξη πρέπει απαραίτητα να πληρεί τα ακόλουθα κριτήρια:
-Να δραστηριοποιείται σε κλάδους με συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας - ΚΑΔ (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ).
-Να απασχολεί έως 25 εργαζομένους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ, βάσει του εντύπου Ε7).
-Να λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ).

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δηλώσει στην αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι τρία θεματικά πεδία υποστήριξης.

Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν θα υπερβαίνουν σε διάρκεια τον 1 μήνα από την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της ωφελούμενης επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο σύμβουλος επιχειρηματικότητας προβλέπεται να παρέχει κατά προσέγγιση 40-50 ώρες συμβουλευτικής υποστήριξης σε κάθε επιχείρηση, οι οποίες δύναται να κατανεμηθούν, ανάλογα και με το είδος της υπηρεσίας, σε προσωπικές / επιτόπιες επαφές και κατά το υπόλοιπο σε εξ αποστάσεως υποστήριξη (μέσω τηλεφώνου, e-mail και fax) και εργασία γραφείου.
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 210-8837188 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικτύου www.diktyo.imegsevee.gr.

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...