2 Ιαν 2015

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, σαράντα οκτώ (48) θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη ή Χρηματοοικονομική/Τραπεζική ή Λογιστική/Αναλογιστική ή Στατιστική/Οικονομετρία ή Ελεγκτική για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματός της.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, κατά προτίμηση στον χρηματοοικονομικό τομέα (τράπεζες, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, ελεγκτικές ή άλλες εταιρείες) και συνολική εργασιακή προϋπηρεσία έως δέκα έτη σε συναφές αντικείμενο. Επίσης, απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από τη Διεύθυνση Επιλογής Στελεχών της εταιρείας «ICAP Advisory AE» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική προκήρυξη.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται, μόνο ηλεκτρονικά, μέχρι και την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015 (ώρα Ελλάδος 17:00) στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος όπου είναι διαθέσιμη και η αναλυτική προκήρυξη.
 

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 7200155, 210 7200319, 210 7200000, 210 3202074 καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 18:00).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...