1 Δεκ 2014

Θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ και τρία υπουργεία

Τρεις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας «τρέχει» το ΑΣΕΠ για την κάλυψη πάγιων αναγκών τριών υπουργείων, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ και της θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, σε 52 ειδικότητες.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες AE
Στις 2 Δεκεμβρίου αρχίζει και θα συνεχιστεί έως τις 16 Δεκεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 5Κ/2014), στον οποίο ήδη είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερη ανάρτησή μας http://ergasia.blogspot.gr/2014/11/65-ae.html#more , για 65 θέσεις προσωπικού αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.
Η προκήρυξη με αριθμό ΦΕΚ 16/11.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προβλέπει την κατανομή των θέσεων σε 16 ειδικότητες.Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης Νέων Εργων και Αδειοδοτήσεων, Γεωθερμίας και Βιομάζας, Οικονομικών Λειτουργιών, Διοίκησης και Ανθρωπίνων Πόρων και Γραφείο Διευθύνοντος, Μικρών Υδροηλεκτρικών Εργων και Υβριδικών Συστημάτων, Μετρήσεων, Φυσικών Πόρων και Πιστοποίησης, Αιολικής Ενέργειας, Κατασκευών και Συντήρησης Εργων ΑΠΕ, Ηλιακής Ενέργειας, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εσωτερικού Ελέγχου.
Ας σημειωθεί ότι η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έως τις 22 Δεκεμβρίου, στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2014, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, αναγράφοντας στον φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) της θέσης την οποία διεκδικούν.

Προκήρυξη ΔΕΗ 1Ε/2014 ΕΕΠ
Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης 1Ε/2014 του ΑΣΕΠ για 19 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ. Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα επιλεγεί από 15 γνωστικά αντικείμενα, απαραίτητα για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Επιχείρησης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται, διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της θέσης ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και δύο έτη εμπειρίας μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή αποδεκτός βασικός τίτλος σπουδών, τέσσερα έτη εμπειρίας μετά την απόκτησή του και μία τουλάχιστον δημοσίευση στο αντικείμενο εξειδίκευσης, άδεια άσκησης επαγγέλματος, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office, αλλά και πρόσθετη εμπειρία ενός έτους σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2014
Την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 4Κ/2014 για 79 θέσεις τακτικού προσωπικού στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Οι θέσεις κατανέμονται σε 65 πτυχιούχους Πανεπιστημίου, 13 πτυχιούχους ΤΕΙ και έναν απόφοιτο Λυκείου, οι οποίοι θα επιλεγούν από διοικητικές και ιατρικές ειδικότητες.
Το προσωπικό θα στελεχώσει επτά φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως εξής: Εθνική Βιβλιοθήκη (38 θέσεις), Καταστήματα Κράτησης (30 θέσεις), Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού (πέντε θέσεις) και 424 ΓΣΝΕ (τρεις θέσεις).Από μία θέση αντιστοιχεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται, έως τις 15 Δεκεμβρίου, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2014, Τ.Θ. 14308, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, αναγράφοντας στον φάκελο την κατηγορία θέσεων τις οποίες διεκδικούν (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Υπό έγκριση οι προσλήψεις στο ΕΚΑΒ
Στο ΑΣΕΠ για έγκριση θα σταλεί σύντομα η προκήρυξη του ΕΚΑΒ για 200 διασώστες. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου - Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα συγκεκριμένα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης». Σύντομα αναμένεται η αποστολή εγγράφου από το υπουργείο Υγείας στο ΑΣΕΠ για την κατάρτιση της προκήρυξης, ενώ, στη συνέχεια, η Ανεξάρτητη Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της νέας προκήρυξης και θα τη στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ.
 
-->
Πηγή: http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23321&subid=2&pubid=64095791

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...