19 Νοε 2014

65 διοικητικοί και μηχανικοί στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες AE

Εργαζόμενοι 16 ειδικοτήτων θα καταλάβουν τις 65 δημοφιλείς θέσεις που θα καλύψει η θυγατρική εταιρεία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, μετά την επικείμενη ανακοίνωση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 5Κ/2014, ο οποίος βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Οι θέσεις αφορούν 45 υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οκτώ Τεχνολογικής και δώδεκα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι πολυπλη-θέστερες ειδικότητες είναι οι:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Οικονομικής κατεύθυνσης (14 θέσεις),
ΔΕ Διοικητικού (δώδεκα θέσεις),
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (επτά θέσεις),
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (έξι θέσεις) και
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (πέντε θέσεις).


Επίσης, θα προσληφθούν τέσσερις Γεωλόγοι Μηχανικοί ΠΕ και τρεις Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ, ενώ από δύο θέσεις αντιστοιχούν στις ειδικότητες: ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης,
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος,
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών.
Από μία θέση κατανέμεται στις ειδικότητες ΠΕ Μηχανικού Πληροφορικής, ΠΕ Χημικού, ΤΕ Διοικητικού και ΤΕ Μηχανικού Πληροφορικής.
 

Δεκαεννέα από τις θέσεις χαρακτηρίζονται ως ειδικές και κατανέμονται σε 13 πολύτεκνους ή τέκνα τους και έξι τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
Σημαντική παράμετρος για την πρόσληψη αποτελεί και η εμπειρία των υποψηφίων, η οποία απαιτείται για συνολικά 53 θέσεις, εκ των οποίων 39 στην Πανεπιστημιακή και από επτά σε Τεχνολογική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πηγή : ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...