31 Οκτ 2014

Φαρμακοποιοί, φυσιοθεραπευτές και γιατροί

Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό θα προσληφθεί σε νοσηλευτικά ιδρύματα και εταιρείες στη Γαλλία και τη Νορβηγία.

Οι θέσεις αφορούν πτυχιούχους Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, εγγεγραμμένους στους αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους και με τη δυνατότητα εγγραφής στους αντίστοιχους συλλόγους της χώρας προορισμού.

Γαλλία
Στην πρόσληψη Φυσιοθεραπευτών προχωρά δημόσιο νοσοκομείο στην περιοχή Nievre στην περιοχή της Βουργουνδίας μέσω της εταιρείας τοποθέτησης προσωπικού, Primary Care Recruitment.


Για τη διεκδίκηση των θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο φυσιοθεραπευτή τετραετούς φοίτησης (ΤΕΙ), άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα και μέτριο ή προχωρημένο επίπεδο γαλλικών. Ας σημειωθεί ότι για την έγκριση προσφοράς εργασίας των επιτυχόντων θα είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας εργασίας στη Γαλλία από την Direction Regionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohesion Sociale (DRJSCS).

Επίσης, μέσω της ίδιας εταιρείας, θα προσληφθούν Ιατροί ειδικότητας σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας και, συγκεκριμένα: αναισθησιολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ειδικοί γηριατρικής και γαστρεντερολόγοι.

Τα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνουν ευρωπαϊκό πτυχίο και υπηκοότητα, για δικαίωμα εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο Γαλλίας και μεσαίο ή προχωρημένο επίπεδο γαλλικών.

Για το σύνολο των θέσεων, προσφέρονται σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μισθός, ο οποίος κυμαίνεται από 1.600 έως 2.000 ευρώ καθαρά μηνιαίως αναλόγως προϋπηρεσίας για τους φυσιοθεραπευτές και 4.000 ευρώ συν μπόνους για τους Ιατρούς, και υποστήριξη κατά τη μετάβαση των υποψηφίων στη Γαλλία. Για τους Ιατρούς παρέχονται επίσης εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμογής και πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: luisa@primarycarerec.com

Νορβηγία
Τέσσερις Φαρμακοποιούς επιθυμεί να προσλάβει η εταιρεία Komplett Group AS στη Νορβηγία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημίου και να είναι εγγεγραμμένοι στον φαρμακευτικό σύλλογο της χώρας μας, ενώ θα πρέπει επίσης να διαθέτουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με φαρμακευτικά σκευάσματα και συνταγογραφήσεις.
 

Αιτήσεις αποστέλλονται έως τις 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, ενώ τα βιογραφικά τους μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις odderik@torpconsulting.no ή gry@torpconsulting.no

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...