22 Οκτ 2014

Προσλήψεις της ΔΕΗ στα νησιά

Σύμφωνα με τη προκήρυξη (ΣΟΧ 13/2014), η ΔΕΗ για τη Διεύθυνση Παραγωγής Νήσων θα πραγματοποιήσει 23 προσλήψεις στους ΑΣΠ Λέσβου, Σάμου και Χίου και στους ΤΣΠ Σκύρου και Ικαρίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Τις θέσεις θα καταλάβουν 21 Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ κατηγορίας ΔΕ, ένας Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών και Υποσταθμών ΔΕ και ένας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας σε μία από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Αιτήσεις υποβάλονται μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.
 

Περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...