8 Σεπ 2014

Σχέδιο απασχόλησης σε Μαρούσι, Αγ. Παρασκευή και Βριλήσσια

H Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, η οποία στοχεύει στην ένταξη των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των Νέων Επιστημόνων για την επέκταση της υπάρχουσας επιχείρησης ή για την ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητας τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
    -Άνεργους/ες όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
    -Νέους Επιστήμονες (ιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών)


Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται συνολικά σε 78 συνολικά ωφελούμενους από τους Δήμους Αμαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων. Πιο συγκεκριμένα αφορά 66 Ανέργους και 12 Νέους Επιστήμονες.

Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
•    Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.
•    Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.
•    Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής).
•    Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
•    Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης.
•    Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης
•    Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης
•    Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήμονες με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους
•    Δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των νεοιδρυθέντων επιχειρήσεων

Οι Φορείς – Εταίροι που υλοποιούν το σχέδιο δράσης είναι οι παρακάτω:
    Καινοτόμα Επιχειρηματικά Δίκτυα Ανάπτυξης ΕΠΕ (ΙΝΝΟΛΑΝΤ): Συντονιστής εταίρος
    Δήμος Αγίας Παρασκευής
    Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου - Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
    Δήμος Βριλησσίων
    ΚΕΚ Ευρωεργασιακή ΑΕ
    ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΕ Στρατηγικής & Επικοινωνίας 
    B & F Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ
    Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.)
 

Για ερωτήματα & διευκρινήσεις, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 82 59 850 & 210 82 15 853 – Υπεύθυνη κα Σοφία Καρακώστα.

Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής στις καθημερινές 09:00 - 14:00 έως τη Δευτέρα, 15/09/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο employ4all

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...