4 Αυγ 2014

270 θέσεις για διοικητικά στελέχη, γραμματείς και τεχνίτες στον ΟΗΕ

Εκατοντάδες ευκαιρίες εργασίας σε ένα ταχέως εναλλασσόμενο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον προσφέρει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε 270 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να βιώσουν μια διαφορετική επαγγελματική εμπειρία σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Ο Οργανισμός, ο οποίος έχει ως κύριο στόχο του τη διατήρηση της ειρήνης, την καταπολέμηση της φτώχειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασίζεται σε μια πλειάδα ικανών και δραστήριων ανθρώπων, διατεθειμένων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις πέντε ηπείρους. Ηδη ο ΟΗΕ «μετράει» 41.000 εργαζομένους από τις 193 χώρες-μέλη του, οι μισοί εκ των οποίων (51%) δραστηριοποιούνται σε εργασίες πεδίου (field operations) και τουλάχιστον τρεις στους δέκα (31%) στα Κεντρικά του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη.


Ο ΟΗΕ απασχολεί διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού, οι οποίοι επιλέγονται βάσει προσόντων από κάθε χώρα-μέλος του, μεταξύ των οποίων Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη και Στελέχη Γενικών Καθηκόντων και Εργαζόμενοι Πεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα

Ανώτατα διοικητικά στελέχη
Διακόσιες τριάντα τέσσερις θέσεις ανώτατων διοικητικών στελεχών «ανοίγουν» στον ΟΗΕ σε θέσεις διευθυντών, υποδιευθυντών και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τα ανώτατα στρώματα της ιεραρχίας στον φορέα, διαχειρίζονται τα προγράμματα που υλοποιεί, διαμορφώνουν τις στρατηγικές του, καθορίζουν τις προτεραιότητες στην παροχή πόρων και την έγκαιρη παράδοσή τους, ενώ παρέχουν -από τη θέση του συμβούλου- την τεχνογνωσία τους σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούν οι επιτυχόντες περιλαμβάνουν τη διαχείριση και υποστήριξη επιχειρήσεων, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, την πολιτική ειρήνη και ασφάλεια, τα πληροφοριακά συστήματα και την τεχνολογία της επικοινωνίας, το νομικό πλαίσιο, τη δημόσια επικοινωνία και τις διεθνείς σχέσεις, αλλά και τη διαχείριση συνεδρίων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση των θέσεων αποτελούν η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ δεκτή μπορεί να γίνει -κατά περίπτωση- η κατοχή πτυχίου ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε συνδυασμό με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία. Πιο συγκεκριμένα, για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη η απαιτούμενη προϋπηρεσία κυμαίνεται από επτά έως τουλάχιστον 15 έτη, ενώ για τα μεσαία στελέχη μεταξύ δύο και πέντε ετών. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, οι οποίες είναι οι γλώσσες εργασίας του ΟΗΕ, ενώ η γνώση μίας από τις υπόλοιπες τέσσερις επίσημες γλώσσες του Οργανισμού (αραβική, κινεζική, ρωσική και ισπανική) συνυπολογίζεται ως πρόσθετο προσόν, ωστόσο δεν θεωρείται προϋπόθεση.

Σε ειδικές περιπτώσεις ζητείται η γνώση γλωσσών διάφορων των παραπάνω, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία αναλόγως της θέσης.

Εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων
Με 36 εργαζομένους γενικών καθηκόντων, διαφόρων ειδικοτήτων, θα ενισχύσει τις υπηρεσίες του ο Οργανισμός για την έδρα του στη Νέα Υόρκη και για τη Γενεύη. Οι θέσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ειδικότητες διοικητικών και γραμματέων, αλλά και εξειδικευμένες τεχνικές ειδικότητες, όπως οδηγούς, τεχνικούς, τεχνικούς ανοικοδόμησης και εκτυπώσεων, τεχνικούς ασφαλείας, προσωπικό παροχής πληροφοριών και δασκάλους εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων έχουν τη δυνατότητα να «περάσουν» από την τεχνική στην επαγγελματική (ανώτερη) βαθμίδα, λαμβάνοντας μέρος σε έναν ειδικό διαγωνισμό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Για τις θέσεις γενικών καθηκόντων, βασικές προϋποθέσεις αποτελούν το απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας όπου θα απασχοληθούν οι επιτυχόντες. Δικαίωμα αποστολής βιογραφικού έχουν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Αναφορικά με τον χρόνο προϋπηρεσίας που απαιτείται για τις θέσεις, για τις entry level θέσεις κυμαίνεται, έως τέσσερα έτη, για το μεσαίο επίπεδο από πέντε έως επτά έτη και για το ανώτερο επίπεδο (senior) δέκα και άνω έτη.
 

Πληροφορίες
Οι θέσεις, τα προσόντα και οι χώρες στις οποίες θα απασχοληθούν οι επιτυχόντες καταγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ, https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SC

Πηγή: ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...